เสถียรภาพสำหรับแบบจำลองโรคระบาด เอส อี ไอ อาร์ และ เอส อี ไอ คิว อาร์

สลิลทิพย์ แดงกองโค, ยุทธนา อุดทา, จิตติพร ตังควิเวชกุล

Abstract


ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบจำลองโรคระบาด เอส อี ไอ อาร์และ เอส อี ไอ คิว อาร์ และหาจุดสมดุลของแบบจำลองทั้งสอง ณ จุดสมดุลที่ไม่มีเชื้อโรคและจุดสมดุลที่มีเชื้อโรค ยิ่งไปกว่านั้นจุดสมดุลทั้งสองยังได้ถูกพิจารณาเสถียรภาพกำกับเฉพาะที่ด้วย


Keywords


แบบจำลองโรคระบาด, จุดสมดุล, เสถียรภาพกำกับเฉพาะที่, เมทริกซ์เฮอร์วิทซ์, Epidemic model, Equilibrium point, Locally asymptotically stable, Hurwitz matrix

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj