บล็อกยางปูพื้นสำหรับผู้สูงอายุ: ผลของสารหน่วงปฏิกิริยาการคงรูปต่อสมบัติของบล็อกยางปูพื้น

ชัยวุฒิ วัดจัง, สราวุธ ประเสริฐศรี, ชัยวัฒน์ บำเพ็ญ, ชลากรณ์ ครองยุทธ, ศตวรรษ ดอกจันทร์, จารุวรรณ ชุปวา

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมบล็อกยางปูพื้นสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ คอนกรีตและชั้นยาง ซึ่งในส่วนการเตรียมชั้นยางที่ประกอบด้วย 2 ส่วนเช่นกัน คือ ชั้นหุ้มผิวจากยาง เอทิลีนโพรพิลีนไดอีน (Ethylene propylene diene rubber; EPDM) และชั้นฐานรับแรงกระแทกจากยางธรรมชาติ (Natural rubber; NR) โดยสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ด้านความแข็งและความหนาของบล็อกยางปูพื้นที่เหมาะสม  จากการสำรวจความพึงพอใจผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจแผ่นยางปูพื้นที่ความแข็ง 50 Shore A และความหนา 10 มิลลิเมตร โดยยางคอมพาวนด์ EPDM ต้องใช้เวลาในการคงรูป (Tc90) 7.30 นาที ในขณะที่ยางคอมพาวนด์ NR มี Tc90 4.4 นาที ซึ่งมีความแตกต่างกันและไม่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นบล็อกยางปูพื้นที่ต้องประกบสองชั้น จึงศึกษาสารหน่วงปฏิกิริยาการคงรูปที่ปริมาณแตกต่างกัน พบว่า การเพิ่มปริมาณสารหน่วงปฏิกิริยาการคงรูปที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่า Tc90 ของยางคอมพาวนด์ NR นานขึ้นและใกล้เคียงกับค่า Tc90 ของยางคอมพาวนด์ EPDM ในการขึ้นรูปบล็อกยางปูพื้นที่ประกอบด้วยชั้นคอนกรีตและชั้นยางได้ถูกออกแบบการยึดติดระหว่างชั้นยางและคอนกรีตด้วยทางกายภาพ


Keywords


ยางธรรมชาติ, สารหน่วงปฏิกิริยาการคงรูป, บล็อกปูพื้น, ผู้สูงอายุ, Natural rubber, pre-vulcanization inhibitor, block flooring, elder

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj