ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อสัณฐานวิทยาของพอลิไดไวนิลเบนซีน ไมโครแคปซูลหุ้มออกตะเดกเคน

Preeyaporn Chaiyasat

Abstract


ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวสามชนิดที่มีต่อสัณฐานวิทยาของพอลิไดไวนิลเบนซีนแคปซูลหุ้มออกตะเดกเคนที่เตรียมด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย เมื่อใช้พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ได้ขนาดหยดมอนอเมอร์และพอลิเมอร์แคปซูลประมาณ 1-10 ไมโครเมตร มีเปลือกพอลิเมอร์หุ้มออกตะเดกเคนอย่างสมบูรณ์  เป็นทรงกลมผิวเรียบและมีการยุบตัวที่ผิวของแคปซูลหนึ่งตำแหน่ง ในกรณีการใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต และไมริสทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ ได้ขนาดหยดมอนอเมอร์และพอลิเมอร์แคปซูลที่เล็กกว่าการใช้พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ อนุภาคที่ได้มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม ความหนาของเปลือกไม่สม่ำเสมอ เมื่อทำการล้างแคปซูลด้วย 2-โพรพานอล ไมโครแคปซูลที่เตรียมโดยใช้พอลิไวนิลแอลกอฮอล์มีเปอร์เซ็นต์การบรรจุออกตะเดกเคนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพการหุ้มประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ค่าความร้อนในการหลอมเหลว และค่าความร้อนในการเกิดผลึก 193 และ -182 J/g-OD ตามลำดับ ต่ำกว่าของออกตะเดกเคนที่ไม่ถูกหุ้มเนื่องจากผลของการหุ้มด้วยพอลิเมอร์ ในทางตรงข้าม การใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต และไมริสทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ ไม่พบพีคของออกตะเดกเคนซึ่งเกิดจากการหุ้มไม่สมบูรณ์


Keywords


สารลดแรงตึงผิว วัสดุเก็บความร้อน แคปซูล การสังเคราะห์แบบแขวนลอย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj