การศึกษาและพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในประเทศไทย

kittiporn posew

Abstract


โลกประสบปัญหาความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานทดแทนคือทางออกที่สำคัญ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นรูปแบบต่างๆของการนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ พลังงานน้ำ ถือเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งซึ่งมีความน่าเชื่อถือทั้งในแง่เทคโนโลยี และความมั่นคงของการผลิตพลังงาน ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก ซึ่งวิธีการออกแบบนี้ได้ถูกนำมาใช้ออกแบบและใช้งานจริง ณ.โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ผลการออกแบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่ออกแบบไว้ 69.5 กิโลวัตต์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj