Author Details

โพธิ์ลี้, เฉลิมพงษ์, นักศึกษา, Thailand

  • Vol 5, No 2 (2015): July - December 2015 - Physics and Applied Physics
    การปรับปรุงความเร็วการถ่ายภาพด้วยรังสีโดยใช้ฟิล์มสำหรับ การตรวจสอบชิ้นงานทางอุตสาหกรรมโดยไม่ทำลาย
    Abstract  PDF