Tag Archive: การจัดการของเสีย

พ.ย.
28

อบรมความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น

20181128sci_14

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71848 Share