Tag Archive: การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน

มี.ค.
06

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

2014March02

ภาควิชาเคมีจัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” แก่ชุมชนคลอง 7 เทศบาลตำบลธัญบุรี ณ ศาลาประจำหมู่บ้านแก้วขวัญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ซึ่งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและอันตราย จากสารปนเปื้อนที่พบในพืชผัก ผลไม้และอาหาร  วิธีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในพืชผัก ผลไม้และอาหาร เทคนิคการเลือกและการล้างพืชผัก ผลไม้ อาหาร เพื่อลดปริมาณและความเป็นพิษของสารปนเปื้อน และ การทดสอบสารปนเปื้อนต่างๆ ในพืชผักผลไม้และอาหาร Share