Tag Archive: การประชุมมาตรการป้องกันความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.ย.
08

การประชุมมาตรการป้องกันความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170908sci_24

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความปลอดภัย การดูแลระบบไฟฟ้าและทรัพย์สินของคณะฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54599 Share