Tag Archive: การเขียนคู่มือปฏิบัติงานสู่การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

มิ.ย.
19

การเขียนคู่มือปฏิบัติงานสู่การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

20170619sci_05

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเรื่อง”การเขียนคู่มือปฏิบัติงานสู่การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา Share