Tag Archive: ขอแสดงความยินดี

ส.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุกัญญา มณีวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สร้างชื่อเสียงโดยคว้ารางวัล MOS อันดับที่ 7 ของโลก จากการแข่งขันโปรแกรม MS Word 2010

20140813

Share

ก.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา

inventors2014

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานเรื่อง “ระบบฝึกสอนแบบอัตโนมัติการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ ๕ : สิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์ส้าหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Mankind” ระหว่าง ๒๓-๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ อิมแพ็ค …

Continue reading »

ก.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำหอม ประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

sci29-07-56

Share

» Newer posts