Tag Archive: คณาจารย์ภาควิชาเคมี เข้าเยี่ยมชมบริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co.

พ.ค.
01

คณาจารย์ภาควิชาเคมี เข้าเยี่ยมชมบริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.

11208873_1000301866655901_318624876_n

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณาจารย์เยี่ยมห้องปฏิบัติเคมีและร่วมหารือเกี่ยวกับการทำบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา กับ บริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28057 Share