Tag Archive: ครบรอบ

มิ.ย.
19

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary2018

Share

มิ.ย.
14

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครบรอบ ๑๗ ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ จึงใคร่ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -07.00 น. เริ่มทำบุญตักบาตร -07.30 น. ถวายฉันท์เช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ -08.00 น. พระภิกษุสงฆ์ ให้ศีลให้พรแก่ผู้ร่วมงาน หมายเหตุ: (เสร็จงานมีข้าวต้มบริการสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ) Share