Tag Archive: ครบรอบ40ปีราชมงคลธัญบุรีโชว์นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต

ก.พ.
03

ครบรอบ40ปีราชมงคลธัญบุรีโชว์นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต

Binder1_Page_061

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดบ้านครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 40 ปี มทร.ธัญบุรี จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย โชว์นวัตกรรมสุดเจ๋ง พร้อมเปิดบ้านโชว์ศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ครบรอบ 40 ปี มทร.ธัญบุรี จัดงาน “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1.Hands …

Continue reading »

ก.พ.
03

ครบรอบ40ปีราชมงคลธัญบุรี โชว์นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต

Binder1_Page_061

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดบ้านครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 40 ปี มรท.ธัญบุรี จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย โชว์นวัตกรรมสุดเจ๋ง พร้อมเปิดบ้านโชว์ศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ครบรอบ 40 ปี มทร.ธัญบุรี จัดงาน “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ …

Continue reading »