Tag Archive: คืนสู่เหย้า

เม.ย.
08

ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา

20180408Bio_07

สาขาวิชาชีววิทยาจัดงาน ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา บรรยากาศในงานนักศึกษาและอาจารย์แต่งตัวด้วยชุดไทย และเล่นสงกรานต์ย้อนยุค เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63794 Share

ม.ค.
30

โครงการคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 1

alum1

และขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 1 ด้วย Share