Tag Archive: งค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

ม.ค.
09

หัวหน้าภาควิชาเคมี หารือการเตรียมงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

chem20190109

วันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี พร้อมคณะ เข้าพบ นางประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เพื่อหารือการเตรียมงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จ.ปทุมธานี   Share