Tag Archive: จรวดขวดน้ำ

ต.ค.
16

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ

20181013sci_24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 ณ สนามเปตอง มทร.ธัญบุรี และห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ ดร.เดี่ยว อภัยราช อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอาจารย์ประสานงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70339 Share

ส.ค.
04

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) รอบคัดเลือกภาคกลาง

20180804Water Rocket_99

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น ประเภทความแม่นยำ และประเภทความไกล ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67932 Facebook: https://goo.gl/n1RPLG Share