Tag Archive: ทำบุญ

มิ.ย.
20

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190620sci_143

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78308 Share

มิ.ย.
12

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary2019

Share

มิ.ย.
19

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary2018

Share

เม.ย.
08

ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา

20180408Bio_07

สาขาวิชาชีววิทยาจัดงาน ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา บรรยากาศในงานนักศึกษาและอาจารย์แต่งตัวด้วยชุดไทย และเล่นสงกรานต์ย้อนยุค เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63794 Share

มี.ค.
06

ทำบุญสาขาวิชาสถิติประยุกต์

20180306stat_03

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมทำบุญประจำสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 9 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61459 Share

มิ.ย.
14

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครบรอบ ๑๗ ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ จึงใคร่ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -07.00 น. เริ่มทำบุญตักบาตร -07.30 น. ถวายฉันท์เช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ -08.00 น. พระภิกษุสงฆ์ ให้ศีลให้พรแก่ผู้ร่วมงาน หมายเหตุ: (เสร็จงานมีข้าวต้มบริการสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ) Share