Tag Archive: ทุนการศึกษา

ส.ค.
09

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนสิงหาคม

Share

ส.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

20180804sci_29

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 1101, ห้อง ST-1 1109, ห้อง ST-1 304, ห้องประชุม ST-1 306, ห้อง ST-1 307, ห้อง ST-1 308 และ ห้อง ST-1 310 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68057 …

Continue reading »

ก.ค.
04

พิธีลงนามความร่วมมือกับ CHIKITSAK SAMUHA’S Patkar-Varde College

20180704MOU_77

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับ Prof. Dr. G.V.Pandit Prof. Dr Mala Kharkar จาก S.S. & L.S. Patkar College of Arts & Science , and V.P. Varde College of Commerce & Economics ประเทศอินเดีย ในพิธีลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เรื่องการทำงานวิจัยร่วมกัน และการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับนักศึกษาจำนวน 2 ทุน ผ่านทางช่องทางรัฐบาลอินเดีย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม …

Continue reading »

พ.ย.
02

การสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา

9625

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นทุนของคุณวรชาติ ทวยเจริญ และทุนของบริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 50,000 บาท ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ST 1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42910 Share

ก.ค.
24

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพิจารณาทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557

20140724Scholarships

Share

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

นายสุเมธ ชีวะสถาพรพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเข้มข้นและได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีดีจี ซิสเต็ม จำกัด ในโครงการความร่วมมือพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ” ซึ่งจัดพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายสุเมธ  ชีวะสถาพรพันธ์  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share