Tag Archive: นักวิจัย

ก.พ.
02

นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561″

20180202sci_02

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา และ ดร.อารณี โชติโก นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561″ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59590 Share

พ.ย.
18

รายการ Seven Innovation ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส”

20141117

รายการ Seven Innovation สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงานวิจัย เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   Share

พ.ย.
17

รายการแฟมิลี่นิวส์ทูเดย์ ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส”

20141117Anan_10

รายการแฟมิลี่นิวส์ทูเดย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 HD ช่อง 33 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 น. ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24724 Share

พ.ย.
12

ทีมงานรายการ ข่าว๕ หน้า๑ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.อนันต์ บุญปาน

20141112anan_03

ดร.อนันต์  บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยิสต์แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำ ในรายการ ข่าว๕ หน้า๑ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕  เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24547 Share

พ.ย.
12

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3 Family ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.อนันต์ บุญปาน

20141112sci_03

ดร.อนันต์  บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยิสต์แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำ ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3 Family เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24534 Share

ส.ค.
15

โครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)

sci20140804_05

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมSC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะฯ โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยน้อย ให้สามารถพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลได้มากขึ้น ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22892 Share

ก.พ.
18

คอลัมน์ SCIWATCH: มทร.ธัญบุรีคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัด

s180256_2

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ดร.ดลภา แก้วภา นายประดับรัตน์ ประจันเขตต์ และนายวรวี ชุมวรฐายี ได้ศึกษาคุณภาพน้ำและคัดแยกแบคทีเรียจากบ่อบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรม 3 แหล่ง คือ โรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตสุราแช่พื้นบ้าน และโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ หลังจากศึกษาพบว่าแบคทีเรียเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรงในน้ำเสียของโรงงาน Share

ส.ค.
29

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง ในการเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในงาน The 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (CIIs) & Cultural Innovation International Festival (CIIF) & Challenges and Innovation International Forum (CIIF) ณ I-Shou University เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน Share