Tag Archive: นักวิชาการศึกษา

มี.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

jobsci-chem20180328

Share

ก.ค.
30

ผลการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานภาควิชาเคมี)

ประกาศณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานภาควิชาเคมี) Share

ก.ค.
24

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

20140724

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Share

ก.ค.
18

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

20140718-1

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Share