Tag Archive: นายจิรภัทร น้ำแก้ว

เม.ย.
30

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ปล้อง ๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร น้ำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557” “Thai Hihger Education Expo and Conference 2014 :THEC2014” ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  Share