Tag Archive: นาย กฤษณะ โภควัฒน์

ก.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลจากโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

2013September17-1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับผลงาน“เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาเทคโนโยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Award in Science) และรางวัลนวัตกรรมยอดนิยม (Popular Vote) โครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษา ============================ Share