Tag Archive: บริษัท Samsung ได้เข้าพรีเซนต์โครงการ Samsung SMART TV ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ส.ค.
15

บริษัท Samsung ได้เข้าพรีเซนต์โครงการ Samsung SMART TV ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Samsung SMART TV

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ช่วงเวลา 15.00 -16.00 ตัวแทนจากบริษัท Samsung ได้เข้าพรีเซนต์โครงการ Samsung SMART TV ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 ในการพรีเซนต์ได้แนะนำและเชิญชวนนักศึกษาได้ปล่อยไอเดีย คิดแอพพลิเคชั่นแบบไม่เหมือนใคร Share