Tag Archive: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มิ.ย.
24

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562

20190622Master's degree_67

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2662 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79227 Share

มิ.ย.
14

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

20190614sci_131

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปรับตัวเข้ากับการเรียนในยุคศตวรรษที่ี 21 รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77857 Share

มิ.ย.
12

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

New student 2019schedule

Share

พ.ค.
14

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2562

848x410 ปฐม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-18.00 น.  Share

ส.ค.
18

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

chem20140815_02

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษาจาก ประเทศกัมพูชา จำนวน 1 คน รวมนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสโลป อาคารสถาบันวิจัยเคมี Share

มิ.ย.
27

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

banner_sci24-06-55

งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม SC1306  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13526 Share

มิ.ย.
27

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบสอง)

banner_sci01-27-06-55

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา (รอบสอง)  ในอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 07.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล สำนักงานอธิการบดี รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา (รอบสอง)  ปีการศึกษา 2555 Share