Tag Archive: ประกวด

มี.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

bannersciResearchContest

Share

ธ.ค.
27

รายการเจ็ดจุดประกาย ช่อง 7 เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ คณบดีและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด SIIF 2018

20181227SIIF 2018_43

  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายการเจ็ดจุดประกาย ช่อง 7 ได้เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ เป็นที่ปรึกษาหลัก คณะฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จากเวที Seoul International Invention Fair. (SIIF 2018). ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 จากผลงานวิจัย “เรื่อง “Thai Traditional Massage …

Continue reading »

ธ.ค.
13

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก)

20181213coopsci_10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติ และประเภทนวัตกรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน ชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72366 Share

ต.ค.
05

โครงการปัจฉิมและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา

20181005coopsci

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา โดยมีการแสดงเต้น The Righteous Star รับชมวิดีทัศน์แนะนำ IYF การแสดงวัฒนธรรมอินเดีย และวิดีทัศน์แนะนำ World Camp ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70237 Share

เม.ย.
13

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

Contest of Research Projects 2018

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 23 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ ใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 2 พฤษภาคม 2561 จัดส่งใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในกลุ่มเป้าหมาย 30 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2561 เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยพร้อมทั้งรายงานโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในรูปแบบไฟล์ ทาง e-mail : scirmutt.project@gmail.com เท่านั้น 20  พฤษภาคม  …

Continue reading »

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

20180310physics_03

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 701 และ ST-1 715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62224 Share

ก.พ.
02

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจเข้าร่วมการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics )

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจเข้าร่วม การประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics ) ซึ่งเป็นการประกวดการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ที่ โดยให้จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จะส่งเข้าประกวดได้ที่ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และจัดเตรียม power point เพื่อนำเสนอกับกรรมการในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. (นำเสนอคนละ 15 นาที) ณ ห้องประชุม SC1306 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 549 4143 หรือ 02 549 4157 Share

ก.ย.
11

ขอแสดงความยินดีกับนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ 2014 (International Computer Programming Contest – Final Round 2014)

ICPC2014

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ 2014 หรือ iCPC-Final Round 2014 (International Computer Programming Contest – Final Round 2014) โดยมีเพื่อนร่วมงานเป็นทีมเดียวกันคือ Mr. Oishi Joji นักศึกษาจากญี่ปุ่น โดย นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) …

Continue reading »

ส.ค.
13

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557

sci20140809_94

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณรอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศในกลุ่มต่างๆ มาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในระบบโควต้าต่อไป Share

มิ.ย.
28

โครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555

sci_131

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบัวสวรรค์เกมส์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13638 Share