Tag Archive: ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

พ.ค.
29

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ListName2017-2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 Share

พ.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ListName2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เวลา 18.00 – 20.00 น.  ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา/พิธีมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำหรับผู้เข้าประกวดโปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล)  สถานที่ลงทะเบียน : บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   Share

พ.ค.
12

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

2016-05-12

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  กำหนดการโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ (ห้อง ST-1 906) Session กลุ่มลำดับที่ ช่วงเวลาการลงทะเบียน ช่วงเวลาการแข่งขัน 1 1-11 07.00 – 08.00 น. 08.00 – 12.00 น. 2 12-21 11.00 – 12.00 น. 12.30 – 16.00 น. 3 22-29 11.00 – 12.00 น. …

Continue reading »