Tag Archive: ประชุมความร่วมมือ

ธ.ค.
19

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ประชุมความร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2013December19-4

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และอาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ ได้นำคณะนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ซึ่งนำโดยนายชาตรี อังคกุล ผู้จัดการของสถาบันฯ ในการติดตามนำหัวข้อสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการต่อ เป็นโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม SC 1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17771 Share