Tag Archive: ประเทศไต้หวัน

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20190403coopsci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสาร โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประสานงานต่างประเทศในการส่ง นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung Univeristy (NPTU) ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75859 Share

เม.ย.
30

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ปล้อง ๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร น้ำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557” “Thai Hihger Education Expo and Conference 2014 :THEC2014” ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  Share

ส.ค.
29

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง ในการเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในงาน The 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (CIIs) & Cultural Innovation International Festival (CIIF) & Challenges and Innovation International Forum (CIIF) ณ I-Shou University เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน Share