Tag Archive: ปรึกษาหารือ

พ.ค.
27

ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าปรึกษาหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดตั้งกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด

20190527sci_03

ผู้บริหารจากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าปรึกษาหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดตั้งกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด โดยเชิญ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ อีกทั้งได้หารือในเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในโอกาสต่างๆ ต่อไป ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77344 Share