Tag Archive: ปะการัง

ก.ค.
04

ภาพบรรยากาศโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา

20160701sci_03

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38292 ภาพต้นฉบับ : https://goo.gl/Et6xga Share