Tag Archive: ปัญญาประดิษฐ์

ก.ย.
08

โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “การใช้ชีวิตในต่างแดน”

20180908uii_18

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “การใช้ชีวิตในต่างแดน” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของ University Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69502 Share