Tag Archive: ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

ก.พ.
05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150205-2

Share

เม.ย.
10

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

banner_s10-04-56_10

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้าวาไรตี้ ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 Share