Tag Archive: ฝึกงาน

ธ.ค.
04

บริษัท CDG เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน

20181204comsci_25

บริษัท CDG ในเครือ CDG Group เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน กับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72234 Share

มิ.ย.
07

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี

20180607coopchem

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST2-1207 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66074 Share

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

20180310physics_03

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 701 และ ST-1 715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62224 Share

เม.ย.
24

คอลัมน์ เด็กมอ ขอแจม: เรียนรู้…สหกิจศึกษาที่ ไต้หวัน

banner_s24-04-56_1

นายสุพจน์ กรดเต็ม ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับพี่ๆ ทีมงาน และเพื่อนๆ ทุกคน ผมชื่อ “แบงค์” นายสุพจน์ กรดเต็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นับย้อนหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ผมมีโอกาสได้เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศ Taiwan 3 เดือนที่ผมได้ใช้ชีวิตที่นี่ มันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากเลยครับ ผมขอโอกาสในพื้นที่คอลัมน์มาแชร์ประสบการณ์ตรงที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสจริงๆ …

Continue reading »