Tag Archive: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ก.พ.
27

กิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

20180227sci_05

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากดำเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้น หรือ After Review Action โดยนักศึกษาได้นำเสนอแนวทางที่จะต่อยอดและถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังเป็นส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61428 Share

ก.พ.
25

กิจกรรมทบทวนแผนการพัฒนาส่วนงานสโมสรนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560

20180225sci_25

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมทบทวนแผนการพัฒนาส่วนงานสโมสรนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 และวางแนวทางการพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้นำนักศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง ST1308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61370 Share

ก.พ.
19

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา

banner_s190256_1

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา >> gallery ภาพกิจกรรม << Share