Tag Archive: พนักงานราชการทั่วไป

ต.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

20181017Chem

Share

ส.ค.
07

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jobsci20180807

Share

ก.ค.
30

ผลการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานภาควิชาเคมี)

ประกาศณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานภาควิชาเคมี) Share

ก.ค.
24

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

20140724

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Share