Tag Archive: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

ส.ค.
11

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

20190811congrat

มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85807 Share

ส.ค.
09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการบูมแสดงความยินดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Prohibition of Boom Training1

Share

ส.ค.
06

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซ้อมย่อยคณะ

Share

มิ.ย.
21

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินปริญญาครั้ง33-01-1024x751

Share

เม.ย.
05

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

20190401-graduation62

Share

ส.ค.
28

ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

20180824sci_19

  ภาพบรรยากาศ ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68773 Share

ส.ค.
20

กิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180820sci_47

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา และอาจารย์ประภาส ทองรัก ให้ความอนุเคราะห์ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68705 Share

ส.ค.
19

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32

20180819congratulate_75

ว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68516 Share

ส.ค.
11

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

20180811sci_28

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68271 Share

ส.ค.
08

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

20180808sci

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68198 Share

Older posts «