Tag Archive: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

เม.ย.
05

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

20190401-graduation62

Share

ส.ค.
28

ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

20180824sci_19

  ภาพบรรยากาศ ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68773 Share

ส.ค.
20

กิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180820sci_47

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา และอาจารย์ประภาส ทองรัก ให้ความอนุเคราะห์ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68705 Share

ส.ค.
19

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32

20180819congratulate_75

ว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68516 Share

ส.ค.
11

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

20180811sci_28

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68271 Share

ส.ค.
08

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

20180808sci

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68198 Share

ส.ค.
03

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อยรวม ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ซ้อมย่อยคณะ60

Share

เม.ย.
23

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตร

Graduation ceremony2018

Share

พ.ย.
23

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20171123sci_193

มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57042 Share

มี.ค.
17

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

20170317GraduationSci_14

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 Share

Older posts «