Tag Archive: รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

พ.ย.
16

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์

20171116sci

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นายณัฐพล ผลเจริญพงศ์ และนางสาวนิภาพร พริกบางเข็มทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัยเรื่องการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สถานสอนการนวดแผนไทย และสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ Share

ธ.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลจากการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)

siif-2016

Share

ก.ค.
03

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นำเสนอข้อมูลนวัตกรรม สำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย แก่ ฯพณฯ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

20160630

  รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์คมสัน เรืองโกศล จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำเสนอข้อมูลนวัตกรรม สำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ฯพณฯ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ในงานสัมมนาวาระชาติ “อารยสถาปัตย์-การท่องเทียวไทยเพื่อมวลชน” และ เมืองต้นแบบอารยสถาบัตย์ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ทั่วไทย” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  Share

ต.ค.
30

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นำนักศึกษาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10577673_845923998763176_860020214_o

รศ.ดร.สุวรินทร์   ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สอนรายวิชา 09-142-309 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษา จำนวน 97 คน ไปศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์และศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ ระบบการดำเนินการของห้องสมุด การค้นคว้าข้อมูลและระบบการให้บริการต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ และ ระบบงานในส่วนการจัดการเครือข่าย และการบริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในรายวิชาที่เรียนและ ประกอบการทำโครงงานวิจัยต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24400 Share

ก.พ.
12

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS

11-02-57 TPBS

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน ช่วงมีดีมาบอก ทางช่อง Thai PBS เกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา Share

พ.ค.
09

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

KIWIE1_Page_1

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงาน KIWIE  2013 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์  2 ภาษา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด” และผศ.ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานวิจัย “หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s  Invention  Exposition 2013” (KIWIE 2013) ณ Coex Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ …

Continue reading »