Tag Archive: รอบโควต้า

พ.ย.
17

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาจากกลุ่มปวช. รอบโควต้า (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20181117IT

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาจากกลุ่มปวช. รอบโควต้า (เพิ่มเติม)เพื่อรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา Share