Tag Archive: ระบบทะเบียนนักศึกษา

พ.ย.
19

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

20181119sci_21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70929 Share

ก.ย.
21

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

20150918sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา (http://www.oreg.rmutt.ac.th) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมีและสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยาย ภาพการอบรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31231 Share

ก.ย.
21

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

20150917

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา(http://www.oreg.rmutt.ac.th) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 17กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยาย ภาพการอบรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31209 Share