Tag Archive: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

ธ.ค.
21

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

20151221

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ————————————————- ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ดังนี้ Share