Tag Archive: รับ-ส่งเสด็จ

ส.ค.
20

กิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180820sci_47

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา และอาจารย์ประภาส ทองรัก ให้ความอนุเคราะห์ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68705 Share