Tag Archive: ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา

ก.ค.
09

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา

sci

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามต่อไป Share