Tag Archive: วิจัยยีสต์เหลือจากทำเบียร์มาเป็นผงชูรส

ก.พ.
03

วิจัยยีสต์เหลือจากทำเบียร์มาเป็นผงชูรส

rmutt-27-678x1024

นายอนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผงชูรสในท้องตลาด พบว่าปัจจุบันล้วนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มาใช้เพิ่มรสชาติอาหาร แต่ร่างกายบางคนแอนตี้ผงชูรส ทำให้เกิดอาการแพ้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้คิดค้นและวิจัยสารเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์ที่เหลือจากการผลิตเบียร์ขึ้น นำมาใช้แทนผงชูรส โดยมี น.ส.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ น.ส.จันทิมา ฑีฆะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการวิจัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Share