Tag Archive: วิชาชีพทางเคมี

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเคมี ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

20180226Chem_10

ภาควิชาเคมี ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเคมี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเคมี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแก้ว ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ระห่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61952 Share