Tag Archive: ศตวรรษที่ 21

ก.พ.
27

กิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

20180227sci_05

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากดำเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้น หรือ After Review Action โดยนักศึกษาได้นำเสนอแนวทางที่จะต่อยอดและถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังเป็นส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61428 Share

ก.พ.
20

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามรอยวิถีเกษตรชุมชน และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว

20180220rice

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามรอยวิถีเกษตรชุมชน มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัฒนา กิตติวัชนา และ คุณผจญ หวังชม เป็นวิทยากรแนะนำวิธีการเกี่ยวข้าวให้แก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แปลงนาสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ ซอยมั่นยืน ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60482 Share