Tag Archive: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ส.ค.
20

กิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180820sci_47

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา และอาจารย์ประภาส ทองรัก ให้ความอนุเคราะห์ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68705 Share

มี.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180323sci_110

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ในการศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางและวิธีการจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่ออนาคตในการศึกษาต่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62934 Share