Tag Archive: สอบสมรรถนะ

มิ.ย.
10

การสอบสมรรถนะด้าน พฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

20190607bio_11

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะด้านพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77643 Share

มี.ค.
12

สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา

20190312bio

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดสอบสมรรถนะ หรือเทคนิคด้านปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้อง ST 1506 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75613 Share