Tag Archive: สิ่งประดิษฐ์

ก.ค.
08

โครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

20190704sci_120

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 โดยแบ่งเป็นกลุ่มการประกวด 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ และกลุ่มคณิตศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/80670 Share

มิ.ย.
24

ประกาศรายชื่อ การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

bannername-innovation2019

Share

พ.ค.
27

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

innovation contest2019

  ดาวน์โหลดเอกสาร Share

ก.ค.
03

ประกาศรายชื่อ โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

banlistname

สถานที่ประกวดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี กลุ่ม ลำดับ สถานที่ประกวด ชั้น ห้อง STEM 1-18 4 รป. 4-01 19-36 4 รป. 4-09 คณิตศาสตร์ 1-14 4 รป. 4-03 วิทยาศาสตร์ 1-24 5 รป. 5-01 25-48 5 รป. 5-04 คอมพิวเตอร์ 1-10 …

Continue reading »

มิ.ย.
05

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

innovation2018

เอกสารดาวน์โหลด Share

ส.ค.
27

สรุปผลรางวัลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2558

20150822_Page_1

Share

ส.ค.
13

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557

sci20140809_94

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณรอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศในกลุ่มต่างๆ มาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในระบบโควต้าต่อไป Share

ส.ค.
09

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

20140809_27

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share