Tag Archive: หัตถ์บำบัด

ก.ค.
08

ถุงมือบำบัดทางกายภาพ ผลงานจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3

ถุงมือบำบัดทางกายภาพ เป็นผลงาน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้การดูแลของ อ.สุเทพ เชาว์สนิท ที่ปรึกษาโครงการวิจัย พัฒนาเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โดยทำหน้าที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเมื่อยล้าของนิ้ว Share