Tag Archive: หุ่นฝึกเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา

ก.พ.
04

หุ่นฝึกเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา

1658542_890969090925660_6114714912266272565_o

Thai massage Interactive Teaching model for Visually Impaired หรือหุ่นฝึกการเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการทางสายตา ผลงานของ “ก็อต” นายกฤษณะ โภควัฒน์ และ “เดี่ยว” นายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศไทย คว้าเหรียญทองในงานนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF 2014) ในงาน …

Continue reading »